𝔽𝕠𝕥𝕠𝕘𝕒𝕝𝕖𝕣𝕚𝕛

≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼

⨞⨞  𝔽𝕠𝕥𝕠 𝕧𝕒𝕟 𝕕𝕖𝕫𝕖 𝕞𝕒𝕒𝕟𝕕 ⨞⨞⨞ 


𝙅𝙪𝙡𝙡𝙞𝙚 𝙝𝙚𝙗𝙗𝙚𝙣 𝙙𝙚𝙯𝙚 𝙛𝙤𝙩𝙤𝙜𝙚𝙠𝙤𝙯𝙚𝙣!!!𝕄𝕒𝕒𝕜 𝕙𝕚𝕖𝕣 𝕦𝕨 𝕜𝕖𝕦𝕫𝕖 𝕖𝕟 𝕤𝕖𝕝𝕖𝕔𝕥𝕖𝕖𝕣 𝕛𝕖 𝕗𝕒𝕧𝕠𝕣𝕚𝕖𝕥𝕖 𝕗𝕠𝕥𝕠 𝕧𝕠𝕠𝕣 𝕧𝕠𝕝𝕘𝕖𝕟𝕕𝕖 𝕞𝕒𝕒𝕟𝕕!!!

𝐊𝐢𝐞𝐬 𝐣𝐞 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐚𝐯𝐨𝐨𝐫𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 ➣


  • 𝗙𝗼𝘁𝗼'𝘀 𝘃𝗮𝗻 𝗦𝘆𝗹𝘃𝗶𝗮

◞≼≽◟◞≼≽◟ ◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟ ◞≼≽◟≼≽◟◞≼≽◟ ◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟ ◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟◞≼≽◟

  • Black & White Dia Show

≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼

  • Interieur

 

≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽

≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼≽≼